Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

START

Fundacja Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego to niezależna organizacja pożytku publicznego, która wspiera ochronę zdrowia ludności Powiatu Cieszyńskiego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000130105). Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. Biuro Fundacji prowadzi jedna osoba w niepełnym wymiarze godzin (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn).

Przekazane nam darowizny finansowe i rzeczowe wspomagają wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia regionu, w szczególności Szpital Sląski w Cieszynie, istniejący od 1888 roku. Srodki finansowe z budżetu państwowego nie wystarczają niestety na utrzymanie europejskich standardów diagnostyki i leczenia. Toteż zadaniem Fundacji jest stałe unowocześnianie cieszyńskiej służby zdrowia dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów. Z tych środków zakupiono między innymi tomograf komputerowy, mobilne aparaty RTG i EKG, inkubatory, urządzenia do hemodializy, sprzęt endoskopowy, stoły, lampy i narzędzia operacyjne, fotele zabiegowe, łóżka do intensywnej terapii.

 

Serdecznie zapraszamy do przyjścia nam z pomocą! Darczyńcy mogą sami określić cel swojej darowizny i - w przypadku większej inwestycji - umieścić na miejscu tabliczkę dla jej upamiętnienia. Dla osób chcących wesprzeć Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, podajemy numery kont bankowych:

 

Wpłaty krajowe: Bank PKO BP SA     Nr. 97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

Wpłaty z zagranicy:
BIC/SWIFT: POLUPLPR      IBAN: PL37811300072001003812130002
(Bank Spółdzielczy w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 4, 43-400Cieszyn)

Dołacz do nas na portalach społecznościowych (zobacz na facebook.com).

 • Hojni darczyńcy odwiedzili Szpital

  W piątek (15.04) Szpital Śląski w Cieszynie odwiedzili hojni darczyńcy. Doktor Henryk Smykowski wraz z żoną i swoją matką Elżbietą, uczestniczyli w odsłonięciu upamiętniającej tablicy oraz zobaczyli odnowiony gabinet zabiegowy na Oddziale Otolaryngologicznym. Fot. MSZ

 • 25 lat fundacji

  Laparoskop, stanowisko do resuscytacji, sztuczne nerki, aparat RTG z ramieniem C - tak można by wymieniać jeszcze długo. Wszystkie te cenne i niezbędne urządzenia udało się zakupić za pieniądze zebrane przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego głównie dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie. W tym roku Fundacja świętuje swoje 25 urodziny.

 • Przekaż 1% podatku

  Darmowy Program PIT

 • Reklamy

 • Fotorelacja z Koncertu

  Dnia 2 października w Kościele Jezusowym odbył się Koncert charytatywny "PRZY SZABASOWYCH ŚWIECACH"

   

  Podczas koncertu udało zebrać się: 12 404,91 pln

 • "Przy szabasowych wiecach" Koncert Charytatywny Cieszyn 02.10.2015

  Zapraszamy do obejrzenia relacji z koncertu.

 • Film o szpitalu

 • koncert charytatywny "wspomnienia z tamtych lat"

  14 listopada mieszkańcy Cieszyna i okolic mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. W kościele Jezusowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wystąpili Orkiestra Kameralna i soliści pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna...

 • Podziękowanie od O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

  W imieniu Pracowników i Pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Ślaąskiego w Cieszynie serdecznie dziękuje...

 • Bezpłatne badanie podczas Święta Trzech Braci

  13 czerwca br. Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego wraz ze Szpitalem Śląskim zorganizowała i zaprosiła mieszkańców Cieszyna oraz turystów bawiących się podczas Święta Trzech Braci na bezpłatne badania.

 • O Fundacji - Piotr Ryszko ...

  Są Wielkie rzeczy
  a widzący ich nie widzą
  Są głośne rzeczy
  a słyszący ich nie słyszą
  Są rzeczy dla ludzi
  a ludzie ich nie dostrzegają

   

  Powyższe słowa mocne, choć często mało przemyślane. Dla mnie to kanwa do przemyśleń o Wielkich, ludziach działających na rzecz wspólnego dobra.
  Wielkie rzeczy to działalność Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego - służąca nam mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego ...

  czytaj więcej ...

 • LIDERZY OSOZ - relacja

   

  Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia

  Podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie zaprezentowano sylwetki 15 laureatów Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Kim są nagrodzone osoby i placówki oraz jakie inicjatywy w tym roku wyróżniła Kapituła?

  czytaj więcej ...

 • Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego liderem OSOZ 2011

   

  17. 05. 2012 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna „Polityka Zdrowotna i europejskie zdrowie  Polsce i Europie”. Wygłoszonych zostało 18 referatów. W konferencji uczestniczyło ok. 700 gości...

  czytaj więcej ...

 • Informacja


  Fundacja posiada 3 łóżka do wypożyczenia dla osób chorych.

   

  Fundacja umożliwia założenie subkonta dla ofiarodawców chcącym pomóc indywidualnym osobom z terenu Ślaska Cieszyńskiego.

   

 • Podaruj szpik!

  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, poszukująca od 20 lat sponsorów   zakupów aparatury dla ZZOZu i  Pogotowia  Ratunkowego, poszerza teraz swe zadania o pozyskiwanie innego rodzaju sponsorów. Osób, które były by w razie potrzeby gotowe do podarowania komuś części swego szpiku kostnego. Sponsorów czyjegoś życia.   Nie łączy się to z żadnym ryzykiem dla zdrowia ofiarodawcy.

  czytaj więcej ...

 • Potencjalni dawcy szpiku nadal poszukiwani.

   

  W lutym pisaliśmy, że Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego poszerzyła swą działalność o pozyskiwanie  potencjalnych dawców szpiku. . Potencjalnych…gdyż zgłoszenie  i poddanie się badaniom identyfikującym cechy  genotypu  osoby gotowej   w razie potrzeby podzielić się swym szpikiem jeszcze nie oznacza, że na pewno,  kiedykolwiek taka sytuacja się zdarzy.   Stanie się to dopiero wtedy, gdy ktoś zachoruje  na chorobę wymagającą leczenia przeszczepem szpiku (czy lepiej… przez podanie mu  komórek macierzystych w szpiku znajdujących się), którego cechy zgodności tkankowej są takie same jak potencjalnego dawcy. Szansa znalezienia  wśród nie spokrewnionych osób   „genetycznego bliźniaka” chorej osoby nie jest duża...

  czytaj więcej ...

 • 20 LECIE FUNDACJI - referat dr Krzanowskiego

  Krótka historia cieszyńskich szpitali  i wysiłków ludzi na ich rzecz.

  Pierwszy szpital w Cieszynie  powstał w wieku XIII. Nie był to jednak szpital w dzisiejszym znaczeniu…szpitale w średniowieczu to raczej przytułki, miejsca  opieki nad ludźmi starymi i niedołężnymi. Ten cieszyński znajdował się przy kościółku św.Jerzego i liczył 15 miejsc.

  czytaj więcej ...

 • 20 LECIE FUNDACJI

  24 maja 2011 r, w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, miała miejsce podniosła uroczystość. Minęło 20 lat od powstania Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Z tej okazji spotkali się założyciele i aktualny Zarząd i Rada Fundacji, władze samorządowe, Dyrekcja Szpitala oraz przyjaciele. Uroczystość 20 lecia połączona była z odsłonięciem tablicy upamiętniającej istnienie Stowarzyszenia im. Hrabiny Gabrieli Thun na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego. Stowarzyszenie założono dla przywrócenia zatrzymanej w latach dziewięćdziesiątych inwestycji pod nazwą „ Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy”.

  czytaj więcej ...