Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

20 LECIE FUNDACJI

24 maja 2011 r, w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, miała miejsce podniosła uroczystość. Minęło 20 lat od powstania Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Z tej okazji spotkali się założyciele i aktualny Zarząd i Rada Fundacji, władze samorządowe, Dyrekcja Szpitala oraz przyjaciele. Uroczystość 20 lecia połączona była z odsłonięciem tablicy upamiętniającej istnienie Stowarzyszenia im. Hrabiny Gabrieli Thun na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego. Stowarzyszenie założono dla przywrócenia zatrzymanej w latach dziewięćdziesiątych inwestycji pod nazwą „ Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy”. Po wprowadzeniu inwestycji do programu Strategii Województwa Śląskiego stowarzyszenie  zostało rozwiązane.

     W trudnych czasach, kiedy środki finansowe przekazywane z budżetu nie wystarczały na zaspokojenie potrzeb szpitala, kiedy brak było funduszy na zakup aparatury diagnostycznej, kilku inicjatorów spotkało się w kwietniu 1991 roku u burmistrza Cieszyna z propozycją powołania Fundacji. Akt notarialny podpisano już 21 maja 1991 r. a 5 czerwca odbyło się I zebranie Fundatorów- założycieli: Macieja Krzanowskiego, Pawła Witali, SPEDPOL-u, POLIFARB-u Cieszyn S.A., Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie oraz FNS POLWID. „Celem Fundacji jest wspieranie państwa w zakresie organizowania profilaktyki i lecznictwa na Śląsku Cieszyńskim, zbieranie środków na działanie przekraczające możliwości budżetu centralnego w zakresie rozbudowy, wyposażenia i podnoszenia poziomu usług medycznych Szpitala Śląskiego” - pisał we wniosku o założenie fundacji Maciej Krzanowski

     Przez okres swej 20 letniej działalności Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zgromadziła łącznie 7 056 903 zł, które niemal w całości przeznaczyła na zakup sprzętów medycznych i niezbędnej aparatury ratującej życie pacjentów.

     Fundacja nie mogłaby jednak istnieć, gdyby nie hojni darczyńcy, którzy regularnie wpłacają datki na konto. Wśród nich są mniejsze bądź większe firmy, ale także osoby prywatne, które od początku działalności fundacji wpłacają na rzecz szpitala tyle, ile mogą. Fundacja wpadła na pomysł budowy przyszpitalnego parkingu, który przynosiłby stałe dochody. Już w pierwszym roku jego działanie przyniosło zysk rzędu 46 tys. zł. Dodatkowe dochody pochodzą  również ze zbiórek pieniężnych i nawiązek sądowych. Już trzykrotnie Fundacja razem ze Szpitalem i ze Starostwem Powiatowym organizowała koncerty charytatywne ZPiT „Śląsk”, z których dochód był przeznaczony na zakup aparatury medycznej dla konkretnych oddziałów, w tym roku dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Od maja 2011 roku Fundacja opiekuje się również przyszpitalną Szkołą Rodzenia „Cieszynka”, w której uczestnictwo jest odpłatne. Zebrane środki, w całości, zostaną przekazane na zakup aparatury medycznej dla Szpitala Śląskiego.

     Podczas uroczystego spotkania podsumowano zaangażowanie władz na rzecz zdrowia mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Dr n.med. Maciej Krzanowski przedstawił historię udziału społeczeństwa cieszyńskiego w powstawaniu Szpitala Śląskiego i Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Dyrektor ZZOZ w Cieszynie dr n.med. Anna Bednarska-Czerwińska zapoznała z aktualną sytuacją Szpitala i planami cieszyńskiego lecznictwa stacjonarnego. Starosta Powiatu Cieszyńskiego Czesław Gluza podkreślił rolę i znaczenie Fundacji w rozwoju Szpitala Śląskiego,  mówił także o działaniach jakie Powiat zamierza realizować w najbliższej przyszłości w cieszyńskim szpitalu . Prezes Fundacji Inez Scherle podziękowała wszystkim, którzy, przez 20 lat pracowali społecznie na  rzecz zdrowia mieszkańców naszego regionu.

     Dzięki wszystkim darczyńcom Fundacja, co roku, przekazuje na rzecz szpitala około 400 tys. zł. W 2010 roku zakupiono specjalistyczne łóżka za 270 tys. zł, system monitorowania na Oddział Położniczy za 178 tys. zł i doposażono Oddział Pediatryczny. W pierwszej połowie 2011 roku, dla Oddziału Urologicznego zakupiono sprzęt za sumę 115 600,00 zł., natomiast Izba Przyjęć otrzymała aparat do oznakowania opasek, które każdy pacjent otrzymuje przy przyjęciu do szpitala (35 700,00 zł). Realizacja planu zakupów w drugiej połowie roku 2011 jest uzależniona od wpływów z tytułu 1%.

     Niestety, dochody Fundacji zmniejszają się z roku na rok. Społeczeństwo ubożeje, trudno znaleźć sponsorów, i tym samym zakupy aparatury medycznej dla Szpitala mogą być dokonywane coraz rzadziej. Fundacja, wspólnie z Dyrekcją Szpitala Śląskiego, zastanawia się nad różnymi możliwościami zdobycia środków, jest wiele planów do realizacji.

     Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Stowarzyszenie „Amazonek” i Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy razem” planują zorganizowanie wielkiego wspólnego festynu, który ma na celu nie tylko zabawę, ale i także zwrócenie uwagi zdrowych ludzi na tych, którzy codziennie borykają się z chorobą.

     Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zaprasza wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc nie tylko w zbieraniu środków, ale także w organizacji wydarzeń mających na celu szeroko rozumianą promocję zdrowia.

 
Informacje na temat uroczystości można znaleźć równiez na stronie:
http://telewizja.ox.pl/wideo,16477,20-lat-dla-twojego-zdrowia!.html