Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

20 LECIE FUNDACJI - referat dr KrzanowskiegoKrótka historia cieszyńskich szpitali  i wysiłków ludzi na ich rzecz.

   Pierwszy szpital w Cieszynie  powstał w wieku XIII. Nie był to jednak szpital w dzisiejszym znaczeniu…szpitale w średniowieczu to raczej przytułki, miejsca  opieki nad ludźmi starymi i niedołężnymi. Ten cieszyński znajdował się przy kościółku św.Jerzego i liczył 15 miejsc. Opiekę nad nim spełniała rada miejska. Przytułek był utrzymywany z  funduszów pochodzących od księcia cieszyńskiego, czyli,w zrozumieniu dzisiejszym,  ze środków Państwa,  ale też, i to chcę podkreślić, ze środków bogatych mieszczan, co można by uznać za początek zanotowanych działań charytatywnych lepiej sytuowanych cieszyniaków na rzecz osób niezamożnych a z powodu wieku czy choroby wymagających opieki. Ciekawe, że do dzisiaj starzy Cieszyniacy nazywają tę okolicę „przy szpitolku”. Przytułki nie miały opieki lekarskiej. Pierwszy lekarz pojawił się w mieście w połowie XVII wieku.  Ale z jego opieki korzystała tylko szlachta. Ludzie zwykli leczyli się u  balwierzy-golarzy, zieliniarzy, kręgarzy-nastawiaczy i wędrownych maściczkorzy.
   Pierwszy szpital w dzisiejszym znaczeniu, powstał  w r.1700 przy klasztorze braci miłosiernych  dzięki- fundacji. Fundacji Adama Borka, marszałka ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego, który testamentem przekazał na ten cel swe włości Wędrynię i Grodziszcze.  Szpital miał już lekarza. Prawie przez cały XVIII wiek leczono tu  chorych bezpłatnie korzystając z dobroczynności publicznej i kapitału fundacyjnego. Pod koniec XIX wieku szpital liczył 60 łóżek i zatrudniał 4 lekarzy.
  W latach 1714 i 1761,  2 Siostry Elżbietanki,  Magdalena Glenk i Ksawera Frank założyły w 2 kamienicach na rynku klasztor a w nim urządziły Izbę  dla 13 chorych. Jedna  z tych kamienic  to budynek dzisiejszej poczty.  Szpitalik utrzymywał się z funduszu  wspieranego przez rząd krajowy ale też przez zarząd miasta oraz  ofiarodawców duchownych i świeckich,  …zasilały go kwesty w parafiach katolickich i ewangelickich. Chorych jednak przybywało, w r.1899  Elżbietanki przystąpiły do budowy nowego budynku, gdzie dziś funkcjonuje szpital nr 2. Można założyć, że jak wszelkie dobra kościelne, szpital ten powstał również z dobroczynności. 
  Działał w tym czasie w Cieszynie od połowy XVIII wieku jeszcze jeden szpital, a mianowicie szpital wojskowy. Mieścił się przy ul.Limanowskiego, z czasem przeniesiono go do koszar, w r.1921 został zlikwidowany.
   Szpital Śląski, główna aktualnie lecznica Śląska Cieszyńskiego ma swój początek z końcem XIX wieku. Z propozycją budowy szpitala wystąpił przywódca obozu polsko-ewangelickiego ks. Pastor Franciszek Michejda. Ideę przejął proboszcz Kościoła Jezusowego ks. Dr Teodor Haase. Postać  kontrowersyjna. Z jednej strony człowiek o   nie zwykłych zasługach dla powstania tego obiektu,  z drugiej…nieprzejednany wróg polskich narodowców. Te kontrowersje mają swój praktyczny skutek do dzisiaj. Jego popiersie postawione na postumencie przy wejściu do Szpitala Śląskiego w r.1912, zostało usunięte  w 1938, przywrócone na poprzednie miejsce przez Niemców podczas II Wojny Światowej, usunięte ponownie po  wojnie. Znajduje się obecnie w Kościele Jezusowym, a przed 10 laty toczyła się na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej dyskusja, czy  jednak, mimo wszystko,  nie należy  przywrócić popiersia na jego poprzednie miejsce, czyli to, gdzie obecnie znajduje się pomnik pielęgniarki.

Strony: 1 2 3 4 5 Następna »