Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

Bezpłatne badanie podczas Święta Trzech Braci

13 czerwca br. Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego wraz ze Szpitalem Śląskim zorganizowała i zaprosiła mieszkańców Cieszyna oraz turystów bawiących się podczas Święta Trzech Braci na bezpłatne badania. Za pomocą spirometru można było ocenić sprawność wentylacyjną swojego układu oddechowego, a także określić szybkość i objętość wymiany gazowej w płucach...

Przez specjalny, jednorazowy, ustnik wypuszcza się powietrze do spirometru. Test ten wykonywany jest w celu diagnostyki niektórych chorób płuc. Wartości są różne, w zależności od wieku, wzrostu, płci. Można było skorzystać również z badania za pomocą pulsoksymetru czyli wykonać badanie tętna i wysycenia krwi tlenem...

Na mały palec zakłada się pulsoksymetr a parametry odczytywane są na specjalnym ekranie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również badanie poziomu cukru i ciśnienia tętniczego...

Przedstawiona propozycja bezpłatnych badań, wykonywanych na sprzęcie zakupionym dla Szpitala przez Fundację, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W przeciągu 4 godzin zbadanych zostało około 300 osób. Badania wykonywał  personel Szpitala Śląskiego...

Ze strony Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w wydarzeniu uczestniczyła Prezes Inez Scherle, lekarz Oddziału neonatologicznego oraz Helena, Jerzy i Maciej Harokowie. Ze strony Szpitala Śląskiego badanie wykonywały lek. Hanka Koźlik i piel. Wiesława Sitarz z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz piel. Bernadeta Konieczna z Oddziału neonatologicznego. Nad całością czuwali pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia: Dariusz Babiak, Barbara Karnas-Greń oraz Beata Sikora-Małyjurek.