Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego liderem OSOZ 2011

     17. 05. 2012 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna „Polityka Zdrowotna i europejskie zdrowie  Polsce i Europie”. Wygłoszonych zostało 18 referatów. W konferencji uczestniczyło ok. 700 gości.
     Wieczorem w Hotelu Marriott odbyła się Gala Liderów Ochrony Zdrowia. Uroczystą galę rozpoczęły przemówienia okolicznościowe, w tym inauguracyjne przemówienie  Pani Grażyny Rogali - Pawelczyk, Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Galę prowadziła prezenterka TVP2 Anna Popek, która  przedstawiała poszczególnych laureatów. Kapituła Konkursu rozpatrzyła i oceniała zgłoszonych kandydatów w 4 kategoriach:
1. Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia,
2. Promocja Zdrowia i Profilaktyka,
3. Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
4. Działalność na Rzecz Pacjenta.
     Laureatami w poszczególnych kategoriach byli profesorowie, lekarze, szpitale, kliniki, uniwersytety medyczne. Werdykty ogłaszali oraz nagrody wręczali członkowie 15 - osobowej kapituły konkursowej.
     W kategorii „Działalność na Rzecz Pacjenta” drugie miejsce i srebrną statuetkę lidera Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zdobyła Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Viceprezes Zarządu Fundacji, Stanisław Hławiczka odbierając dyplom i statuetkę Lidera OSOZ podziękował Kapitule konkursu za przyznaną nagrodę, Podkreślił, że podczas 21 letniej działaln; głównie dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Wspomniał również o realizowanym programie pozyskiwania kandydatów na dawców szpiku kostnego, prowadzeniu szkoły rodzenia i planowanych warsztatach odchudzania. Poinformował też, że głównym inicjatorem, założycielem Fundacji był dr n. med. Maciej Krzanowski.
     Sukces FZŚC jest godny podkreślenia tym bardziej, że wśród laureatów fundacja ta była jedyną organizacją (stowarzyszeniem, fundacją) uhonorowaną dyplomem i statuetką Lidera Ochrony Zdrowia. Jest to sukces zarówno Zarządu, Rady Fundacji jak i wielkiej rzeszy naszych darczyńców.
     W gali uczestniczyli również Helena Harok – Główna Księgowa Fundacji oraz Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Janusz Martynek.     

                                                                                           Stanisław Hławiczka