Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

koncert charytatywny "wspomnienia z tamtych lat"

14 listopada mieszkańcy Cieszyna i okolic mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. W kościele Jezusowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wystąpili Orkiestra Kameralna i soliści pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna w Koncercie Charytatywnym „Wspomnienia z tamtych lat”. Celem koncertu było zebranie środków na zakup aparatu do hemodializy (sztucznej nerki) dla potrzeb Stacji Dializ, zaś motywem przewodnim - upamiętnienie i oddanie czci twórcom i założycielom Szpitala Śląskiego oraz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.

Na uroczystość przybyła licznie zgromadzona publiczność, pośród której znajdowało się wielu znakomitych gości. Uczestnicy koncertu otworzyli swoje serca i wykazali się dużą hojnością - podczas przeprowadzonej zbiórki zebrano 10 017 zł. Przybyłych gości przywitali organizatorzy: Inez Scherle - Prezes Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Czesław Płygawko - Dyrektor ZZOZ-u w Cieszynie oraz Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński. W czasie koncertu orkiestra zaprezentowała utwory, które nawiązywały do ważnych wydarzeń historycznych. Powaga i majestatyczność kościoła stworzyły niepowtarzalny klimat. Widzowie koncertu byli pełni podziwu dla wszystkich wykonawców i gromkimi brawami nagradzali każdy kolejny utwór. Przy wielu z nich widownia śpiewała razem z solistami, a na zakończenie publiczność podziękowała artystom owacjami na stojąco.

 

W chwili obecnej w Stacji Dializ jest wykonywanych ponad 1000 zabiegów hemodializacyjnych miesięcznie u 91 pacjentów. Z uwagi na stale postępujący wzrost zachorowań w społeczeństwie na przewlekłą niewydolność nerek, zakup nowych sztucznych nerek jest koniecznością, która umożliwia zastosowanie wysokowydajnej terapii, jaką jest hemodiafiltracja. Stosowane zabiegi chronią serce, stabilizują niskie ciśnienie krwi i opóźniają proces utraty resztkowej funkcji nerek, przedłużając życie poddawanych terapii pacjentów. Koszt zakupu jednego stanowiska, wraz z fotelem dializacyjnym, to wydatek ponad 46 tysięcy złotych. Pomimo tego, że w trakcie koncertu nie udało się zebrać całej kwoty, Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego postanowiła dołożyć resztę brakujących środków i zakupić aparat. Dzięki hojności uczestników koncertu oraz wsparciu Fundacji pacjenci już mogą być dializowani na nowym sprzęcie.