Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

KONKURS PLASTYCZNY

 • Konkurs plastyczny "Zdrowie w Twoich rękach"

  wakacyjny, regionalny

  konkurs plastyczny

  "Zdrowie w Twoich rękach"

   

  dla dzieci i młodzieży, w wieku 6-16 lat ze szkół powiwtu cieszyńskiego

 • Wyniki konkursu

  Jednym z elementów zadania publicznego, dotowanego przez Urząd Marszałkowski, realizowanego przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia, pod nazwą „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki schorzeń nowotworowych wśród mieszkańców województwa śląskiego”, był Konkursu plastyczny „Zdrowie w Twoich rękach”, skierowany do dzieci i młodzieży powiatu cieszyńskiego. Za pośrednictwem szkół i placówek edukacyjnych wpłynęły do nas prace, które postanowiliśmy w każdej z kategorii uhonorować nagrodami równorzędnymi w następujący sposób: ...

 • Prezentacja nadesłanych prac

 • O konkursie - Piotr Ryszko ...

  "Zdrowie w Twoich rękach".

  Tytuł konkursu plastycznego dla dzieci Śląska Cieszyńskiego zorganizowany przez Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego ...

 • O konkursie - Piotr Ryszko ...

  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego po raz kolejny trafiła do serc tych "chętnych" którym nie obce jest Zdrowie mieszkańców regionu ...