Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

KONTAKT

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
ul Bielska 4
tel. (0 33) 85 205 11 wew. 291

Czynne w poniedziałek i czwartek
od godz. 7:30 - 14:30
 
Bank BHP SA O/Cieszyn
73 1060 0076 0000 3200 0007 2723
 
PKO Bank Polski O/Cieszyn
97 1020 1390 0000 6602 0019 0280

 

Bank Spółdzielczy O/Cieszyn
64 8113 0007 2001 0038 1213 0001

e-mail: fundacja@netus.pl