Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

LIDERZY OSOZ - relacja

Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia

Podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie zaprezentowano sylwetki 15 laureatów Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Kim są nagrodzone osoby i placówki oraz jakie inicjatywy w tym roku wyróżniła Kapituła?

Wartościowe inicjatywy i postawy oraz wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta i ochrony zdrowia co roku nagradzane są w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia. Organizatorem plebiscytu jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów odbyła się 17 maja w Hotelu Marriott w Warszawie.

- Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia od kilku lat jest obiektywnym zwierciadłem odbijającym wartościowe, często niedoceniane inicjatywy, postawy oraz przedsięwzięcia. Od początku naszym priorytetem było nagradzanie tych, którzy pracę w sektorze medycyny wykonują z prawdziwą pasją oraz poświęceniem, stając się inspiracją i wzorem dla otoczenia – tymi słowami, Anna Popek, prowadząca Galę, przywitała w imieniu organizatorów 250 zgromadzonych w Hotelu Marriott przedstawicieli ochrony zdrowia.

Uroczystość zainaugurowała Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na wartości pracy z pacjentem. – Wszystkich zgromadzonych łączy jedno – pasja pracy oraz pomagania chorym – podkreśliła Pani Prezes. Na scenie pojawił się również dr inż. Zygmunt Kamiński – Dyrektor Rady Naukowej Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. – Działalność w ochronie zdrowia zaczynaliśmy w latach 80-tych. Gdybym wówczas wiedział, jak trudny oraz wymagający to sektor… i tak nie zmieniłbym swojego wyboru! To coś więcej niż praca, to realizowanie wspaniałych idei – podsumował Dyrektor.

Przyszedł czas na wręczenie statuetek Liderów. Na scenie pojawili się członkowie Kapituły Konkursu, który odczytali kolejne werdykty. Wyniki w kategorii „Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia” przedstawił dr n. med. Krzysztof Kordel, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Lekarzy.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w kategorii INNOWACYJNE POMYSŁY W OCHRONIE ZDROWIA:
I miejsce: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (prof. dr hab. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu)
II miejsce: Centrum GAMMA KNIFE ALLENORT w Warszawie (dr n. med. Grzegorz Goryszewski, Prezes Grupy ALLENORT)
III miejsce: Polska Federacja Szpitali (prof. nadzw. dr hab. Jarosław J. Federowski, Prezes Federacji)
____________________________________________________________________________________

I miejscem uhonorowano projekt Platforma Badań Zmysłów, opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W realizacji projektu wykorzystane zostało unikalne przenośne urządzenie, służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badanie zrealizowano na największej w skali międzynarodowej populacji, obejmującej ponad 360 000 dzieci.

Urszula Jaworska – z Fundacji własnego imienia – wręczyła z kolei nagrody w kategorii „Działalność na Rzecz Pacjenta”.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w kategorii DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA:
I miejsce: Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta
II miejsce: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego (Inez Scherle, Prezes Fundacji)
III miejsce: NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Starych Babicach (lek. med. Krzysztof Sarnacki, Kierownik Centrum Medycznego SORNO)
____________________________________________________________________________________

Uzasadnienie Kapituły Konkursu nie pozostawiało wątpliwości, że główna nagroda w tej kategorii trafia we właściwe ręce:

- Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej - tak stanowi polskie ustawodawstwo. Niestety, problemy z którymi mierzy się sektor ochrony zdrowia, często uderzają bezpośrednio w chorego. Ten nie tylko musi radzić sobie z obciążeniem psychicznym i fizycznym jakim jest choroba, ale często walczyć o swoje podstawowe prawa. Na szczęście nie jest pozostawiony samemu sobie. Główną nagrodę w kategorii mamy przyjemność przekazać osobie, która od kilku lat konsekwentnie stoi na straży polskich pacjentów. Jak przyznaje, jej wizją jest „reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane”. Kapituła Konkursu doceniła przede wszystkim głębokie zaangażowanie i poświęcenie towarzyszące wykonywaniu obowiązków, wyjątkową aktywność i skuteczność a także wrażliwość, dzięki której pacjenci mogą liczyć na pomoc prawną i wsparcie. Dzięki temu mamy do czynienia nie z typowym urzędem, ale prawdziwym centrum doradztwa pacjentom, których podstawowe prawa są czasami łamane – podkreślono w uzasadnieniu werdyktu.

Po kilkuminutowej przerwie, którą wypełniła muzyka kwartetu smyczkowego, przyszedł czas na kategorię „Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Pani Poseł Beata Małecka-Libera, odpowiadając na pytanie moderatora zaznaczyła, że tajemnica sukcesu zarządzania tkwi w ludziach. I tacy ludzie – zaangażowani menedżerowie z sercem – zostali nagrodzeni.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w kategorii SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA:
I miejsce: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
II miejsce: Renata Jażdż-Zaleska, Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
III miejsce: Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

____________________________________________________________________________________

Dzięki działaniom laureata nagrody Złotego Lidera Ochrony Zdrowia – Rektora prof. dr hab. Marka Krawczyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny rozwija się bardzo dynamicznie. Jego pracownicy i studenci odnoszą liczne sukcesy naukowe i dydaktyczne, intensyfikowana jest współpraca międzynarodowa oraz realizowane inwestycje na niespotykaną dotychczas skalę. Uniwersytet  jest krajowym liderem rozwiązań dotyczących systemu badań klinicznych oraz koordynatorem wielu ważnych projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wyniki w ostatniej kategorii – „Promocja zdrowia i profilaktyka” – przekazał prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

Główna nagroda w tej kategorii trafiła w ręce wyjątkowo zasłużonej osoby - prof. dr hab. Andrzeja Steciwko. Laureat jest zaangażowany w działania profilaktyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Był kierownikiem dwóch dużych badań epidemiologicznych dotyczących nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych, których wyniki prezentowane są na wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Profesor wcześniej prowadził również badania dotyczące wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek oraz zagrożeń schorzeniami cywilizacyjnymi wśród dzieci. Aktywnie uczestniczy w kształceniu lekarzy rodzinnych, organizuje wiele kongresów, zjazdów i sympozjów dla lekarzy rodzinnych i innych lekarzy POZ. Jest redaktorem wielu podręczników dla lekarzy oraz autorem artykułów oryginalnych i poglądowych.

Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia.
Pierwsze a nich otrzymała osoba, która w doskonałym stylu wyprowadziła placówkę z zapaści finansowej, umiejętnie opracowując i wdrażając program restrukturyzacji szpitala. Posiada niezwykłą umiejętność pozyskiwania środków finansowych na poprawę infrastruktury zarówno technicznej jak i medycznej. Mowa o Irenie Petrynie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Równorzędne wyróżnienie specjalne powędrowało do organizacji, która od 11 lat łączy lekarzy z Polski oraz Niemiec, stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wiedzy, organizując liczne szkolenia, sympozja oraz wymianę kadr w ramach programów kooperacji. Nagrodę odebrała Anna Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA.

____________________________________________________________________________________

Laureaci WYRÓŻNIEŃ SPECJALNYCH
Anna Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA
Irena Petryna, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

____________________________________________________________________________________

Kulminacyjnym punktem wieczoru było przyznanie nagrody głównej – Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia. Niezwykła osobowość, zaangażowany lekarz, przedsiębiorczy dyrektor, wrażliwy człowiek. Kapituła Konkursu jednogłośnie wskazała osobę, która w tym roku zasłużyła na tą prestiżową statuetkę. Jako uzasadnienie odczytano kilka z komentarzy członków Kapituły:

„Należy do absolutnej czołówki najsprawniejszych menedżerów opieki zdrowotnej, którzy potrafią – także w bardzo niekorzystnych warunkach systemowych – zabezpieczyć najwyższy poziom udzielanych świadczeń, bez pogrążania kierowanych przez siebie publicznych jednostek w deficyty i zadłużenie.”

„Jest wyjątkową postacią, nie tylko w polskim, ale również międzynarodowym środowisku naukowym i klinicznym. Do tego - w niezwykle umiejętny sposób potrafi łączyć swój talent i zewnętrzne możliwości w tworzeniu nowej rzeczywistości lub raczej – w pozostawianiu trwałych śladów na ziemi. Śladów, które odzwierciedlają Jego dokonania zarówno w skali jednego, konkretnego pacjenta jak i w znacznie szerszym wymiarze.”

„Charyzmatyczny entuzjasta, którego siła ducha i profesjonalizm działania pomagają przekonywać i motywować innych do ciężkiej pracy.”

„Znam Pana Profesora od wielu lat. Tak jak każdy, kto interesuje się medycyną, wiem, że jest to wybitnej klasy fachowiec i specjalista. Ciepły, oddany pacjentom, nigdy nie odmawiający pomocy i w tej pomocy konsekwentny.”


Nagrodą Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia uhonorowano Profesora dr hab. Mariana Zembalę, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Szczegółową relację z Gali Liderów Ochrony Zdrowia publikujemy w czasopiśmie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (numer 6/2012). Numer można zamówić bezpłatnie pod adresem: redakcja@osoz.pl.

Więcej informacji na temat Konkursu, Galeria zdjęć oraz lista nagrodzonych: www.osoz.pl/lider2011