Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

Lista darczyńców 2005-2013

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zgodnie ze Statutem wspiera działania w zakresie organizowania lecznictwa na Śląsku Cieszyńskim. Niedostatek środków przekazywanych przez Państwo sprawia, że możliwości diagnostyczne i terapeutyczne niektórych szpitali wciąż nie są zadawalające. Dlatego istniejemy, Fundacja nie prowadzi działalności, której meritum byłoby leczenie, nie jest to po prostu możliwe ani też nie jest jej celem. Natomiast, gromadzi środki od indywidualnych sponsorów a następnie przekazuje je na zakup konkretnej aparatury dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (głównie szpitala).