Fundacja ma status organizacji poytku publicznego. Odpisujc 1% swego podatku pomagasz sobie i innym.
  
  
  Fundacja liderem OSOZ 2011

Potencjalni dawcy szpiku nadal poszukiwani.


   Potencjalni dawcy szpiku nadal poszukiwani.

   W lutym  pisaliśmy, że Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego poszerzyła swą działalność o pozyskiwanie  potencjalnych dawców szpiku. . Potencjalnych…gdyż zgłoszenie  i poddanie się badaniom identyfikującym cechy  genotypu  osoby gotowej   w razie potrzeby podzielić się swym szpikiem jeszcze nie oznacza, że na pewno,  kiedykolwiek taka sytuacja się zdarzy.  Stanie się to dopiero wtedy, gdy ktoś zachoruje  na chorobę wymagającą leczenia przeszczepem szpiku (czy lepiej… przez podanie mu  komórek macierzystych w szpiku znajdujących się), którego cechy zgodności tkankowej są takie same jak potencjalnego dawcy. Szansa znalezienia  wśród nie spokrewnionych osób   „genetycznego bliźniaka” chorej osoby nie jest duża. Dlatego,  im większy jest „bank” potencjalnych dawców,  tym łatwiej takich „bliźniaków” znaleźć. Jest to bank ogólnoświatowy, wspominaliśmy już że pierwsza w Polsce osoba wyleczona przeszczepem od nie spokrewnionego dawcy, Urszula Jaworska, życie swe zawdzięcza Holenderce, matce 5 dzieci.  Nasz, polski udział w tym banku jest wciąż bardzo mały i dlatego nasza Fundacja podjęła  tę akcję.
  Wypada więc napisać, jakie są dotychczasowe jej rezultaty  i jakie plany na przyszłość.
  Rezultaty nie są zadowalające. Do Punktu Krwiodawstwa w Szpitalu Śląskim zgłosiło się, wyraziło gotowość bycia dawcą szpiku,  wypełniło stosowną ankietę i poddało się stosownym badaniom 97 osób. Być może liczba pozytywnych odpowiedzi na nasz apel jest  nieco wyższa, gdyż można było  zgłaszać się  na dawcę w ambulansach Centrum Krwiodawstwa podczas  akcji pozyskiwania krwi, jakie miały miejsce w Cieszynie na Rynku, w Strumieniu, w Chybiu i w innych jeszcze miejscowościach powiatu.
   Ale to wciąż bardzo mało. Być może jedną z tego przyczyn jest pewna uciążliwość związana  z wymaganiami Centrum Krwiodawstwa w Katowicach, aby tylko w Cieszynie potencjalni dawcy oddawali krew do badań i wypełniali stosowne ankiety. Dla kogoś mieszkającego w Koniakowie czy w Zaborzu jest to mitręga wymagająca dodatkowego poświęcenia. Ale w Polsce działa 5 różnych instytucji pozyskujących dawców i  jedna z nich, DKMS Polska (polski oddział niemieckiej Fundacji) oferuje bardzo wygodne warunki. Potencjalny dawca sam sobie wypełnia ankietę i sam pobiera materiał do badań i to nie krew a wymaz z wewnętrznej strony policzka. I z DKMS aktualnie współpracujemy. Ale jest oczywistym, że jeśli komuś przeszkadza, że jest to Fundacja niemiecka, może zgłosić się do Punktu Krwiodawstwa w Szpitalu Śląskim (paw.III). Ale powtarzam, dane wszystkich potencjalnych dawców szpiku, obojętne przez jaką instytucję do tego szczytnego celu pozyskanych, są dostępne też dla wszystkich, wszystkich przeszczepu szpiku potrzebujących.
  Dzięki ułatwieniom ze strony  DKMS nikt, kto na serio gotów jest w razie potrzeby pomóc swym szpikiem bliźniemu, nie może powiedzieć, że nie ma gdzie i kiedy na dawcę się zgłosić. We wszystkich poradniach lekarza rodzinnego w powiecie znajdują się koperty z potrzebnymi do tego materiałami i pracujący w nich lekarze udzielą stosownych informacji. Niestety, mimo daleko idących ułatwień, to też nie działa, zgłaszalność  jest niska. Wysłaliśmy też stosowny apel do wszystkich klubów piłkarskich działających w powiecie…zero reakcji. Wysłaliśmy  prośby do proboszczów katolickich i ewangelickich parafii działających w naszym powiecie o poparcie tej akcji wśród wiernych…odzew minimalny. Lepsze natomiast rezultaty dają prelekcje i apele prowadzone w szkołach, w klasach maturalnych. Tu korzystamy z propozycji DKMS, uczniowie sami pobierają sobie wymaz z jamy ustnje (z policzka). Stosunkowo dużo   dawców ( 87 na 549 zapytanych, czyli 15.8%) pozyskano dla sprawy w szkołach naszego powiatu kształcących m.in. młodzież w wieku 18 lat i powyżej (muszą to być osoby pełnoletnie). Odsetek ten waha się pomiędzy  5.6% w Liceum w Wiśle a 55.6 % w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu (brawo, v. WWW.szpik.netus.pl ,link „zgłaszalność dawców”). W najbliższych miesiącach będziemy szukać potencjalnych dawców szpiku  w szkołach Cieszyna.
   Podsumowując…nasze dotychczasowe wysiłki skłoniły do wyrażenia gotowości podzielenia się swym szpikiem z nie znanym chorym człowiekiem łącznie około 200 osób. To wciąż bardzo malo.
                                                                                                   Dr n. med. Maciej Krzanowski
 

www.szpik.netus.pl